Βελτιώνοντας μια ηλεκτρονική καμπάνια


Μια καινοφυής επιχείρηση (ελληνιστί startup) που χρησιμοποιεί ενημερωτικά δελτία μέσω email για να προσελκύσει πελάτες επικοινώνησε με το Eureka Module. Ήθελαν να μάθουν πως θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ενημερωτική τους αυτή καμπάνια. Η ομάδα μας μάζεψε τα δεδομένα τους και έκανε μια ενδελεχή στατιστική ανάλυσή τους. Καταφέραμε να χωρίσουμε τα δελτία σε ομάδες με βάση τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. αναλογία ανοιγμένων/αποσταλμένων, αναλογία πωλήσεων/αποσταλμένων κλπ). Οι πιο πετυχημένες ομάδες επιλέχθηκαν και τα χαρακτηριστικά τους αναλύθηκαν. Με βάση αυτήν την ανάλυση δημιουργήθηκε μια λεπτομερής λίστα με οδηγίες για μια πετυχημένη καμπάνια!

Θα ανοιχτεί; Θα οδηγήσει σε πωλήσεις;

Θα ανοιχτεί;
Θα οδηγήσει σε πωλήσεις;

Leave a Reply